Легализация

apostille

обикновена  бърза  експресна
 Заверени и издадени от общините  7 дни  5 дни  4 ден Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 1. Удостоверение за раждане  70,00 лв.  77,50  90 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 2. Удостоверение за брак  70,00 лв.  77,50 90 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 3. Удостоверение за семейно положение  70,00 лв.  77,50  90 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 4. Удостоверение за идентичност  70,00 лв.  77,50  90 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 Заверени от съдилища и Нотариус   7 дни  5 дни  4 дни
 1. Свидетелство за съдимост  70 лв.  77,50  90 лв.  Оригинал  МП, КО
 2. Пълномощно /нот. заверено/  70 лв.  77,50  90 лв.  Оригинал  МП, КО
 3. Декларация /нот. заверена/  70 лв.  77,50  90 лв.  Оригинал  МП, КО
 4. Други удостоверения  70 лв.  77,50  90 лв.  Оригинал  МП, КО
 Медицински свидетелства и други мед.  80 лв.  95 лв.  110 лв.  Оригинал  МЗ, КО
 Документи от МОН  9 дни  7 дни  5 дни
 1. Диплома за средно образование  100 лв.  108  121 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 2. Диплома за висше образование  90 лв.  98 лв.  111 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 3. Приложение на диплома  100 лв.  108  121 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 4. Академична справка от ВУЗ  100 лв.  108  121 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 5. Уверение  90 лв.  98 лв.  111 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 7 дни 5 дни  4 дни
 Удостоверение от МВР  85 лв. 100  115 лв.  Оригинал  Полиция, КО
 Други удостоверения  85 лв.  100  115 лв.  Оригинал  КО