Легализация

apostille

обикновена  бърза  експресна
 Заверени и издадени от общините  6 дни  4 дни  3 ден Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 1. Удостоверение за раждане  65,00 лв.  72,50  80 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 2. Удостоверение за брак  65,00 лв.  72,50 80 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 3. Удостоверение за семейно положение  65,00 лв.  72,50  80 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 4. Удостоверение за идентичност  65,00 лв.  72,50  80 лв.  Дубликат заверен от Общината с кръгъл и правоъгълен печат Обл.адм.,КО
 Заверени от съдилища и Нотариус   7 дни  5 дни  4 дни
 1. Свидетелство за съдимост  60 лв.  67 лв.  85 лв.  Оригинал  МП, КО
 2. Пълномощно /нот. заверено/  60 лв.  67 лв.  85 лв.  Оригинал  МП, КО
 3. Декларация /нот. заверена/  60 лв.  67 лв.  85 лв.  Оригинал  МП, КО
 4. Други удостоверения  60 лв.  67 лв.  85 лв.  Оригинал  МП, КО
 Медицински свидетелства и други мед.  70 лв.  85 лв.  100 лв.  Оригинал  МЗ, КО
 Документи от МОН  9 дни  7 дни  5 дни
 1. Диплома за средно образование  90 лв.  98 лв  116 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 2. Диплома за висше образование  85 лв.  93 лв.  111 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 3. Приложение на диплома  90 лв.  98 лв.  116 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 4. Академична справка от ВУЗ  90 лв.  98 лв.  116 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 5. Уверение  85 лв.  93 лв.  111 лв.  Оригинал  Нотариус, МОН, КО
 7 дни 5 дни  4 дни
 Удостоверение от МВР  75 лв. 90 лв.  105 лв.  Оригинал  Полиция, КО
 Други удостоверения  75 лв.  90 лв.  105 лв.  Оригинал  КО