Устни преводи

Симултантен превод

 

Симултанен превод

Превод от кабина, в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.

 

Консекутивен превод

Превод с изчакване по време на преговори, бизнес срещи, сделки и др.

 

Цени от 50 лв./час