Писмени Преводи

Отворена книга

Цените за преводаческите услуги се формират въз основа на сложността на текста, групата езици и срока за изпълнение. Те са за една стандартна страница, която съдържа 1800 писмени знака /или 30 реда по 60 знака/.

І-ва група езици:  английски, френски, немски, руски, испански, италиански

  • Лични документи – от 15,00 до 17,00 лв.
  • Юридически, технически, икономически и др. – от 17,00 до 19,00 лв.

ІІ-ра група езици: гръцки, турски, албански, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, унгарски

  • Лични документи – 17,00 лв.
  • Юридически, технически, икономически и др. – от 19,00 до 21,00 лв.

ІІІ-та група езици: холандски, шведски, норвежки, датски, португалски

  • Лични документи – 19,00 лв.
  • Юридически, технически, икономически и др. – 22,00 лв.

ІV-та група езици: китайски, корейски, японски, арменски, персийски, иврит

  • Лични документи – 45,00 лв.
  • Юридически, технически, икономически и др. – 50,00 лв.

             

ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД /до 8 часа/ + 50% 

Обем над 10 стр. – отстъпка 10%                                     

Обем над 20 стр. – по споразумение