Регистрация на Фирми

Регистрация на фирми
Регистрация на ООД / ЕООД: 160 лв.
Регистрация на ЕТ: 100 лв.
Промяна на обстоятелства на ООД/ЕООД: 160 лв.
Промяна на обстоятелства на ЕТ: 100 лв.
Удостоверение за актуално състояние: 20 лв.

В цената е включен нашия хонорар и държавната такса.